X

جدول الضرب كامل مكتوب بالعربية و الدارجة المغربية

جدول الضرب كامل مكتوب بالدارجة و العربية الفصحى المهتمين بالتعامل و تعلم الدريجة المغربية.الارقام مكتوبة بالعربية و نطقها بالدارجة المغربية.

 

جدول الضرب لرقم واحد بالدارجة :

1×1 بالدارجة واحَد فْ واحَد كتْساوي واحَد

تعني واحد ضرب واحد تساوي واحد

2×1 بالدارجة واحَد فْ جُوجْ كتْساوي جُوج

تعني واحد ضرب اثنان تساوي اثنان

3×1 بالدارجة واحَد فْ تلاتا كتْساوي تلاتا

تعني واحد ثلاتة ضرب تساوي ثلاتة

4×1 بالدارجة واحَد فْ رَبعا كتْساوي رَبعا

تعني واحد ضرب اربعة تساوي اربعة

5×1 بالدارجة واحَد فْ خَمْسا كتْساوي خَمْسا

تعني واحد ضرب خمسة تساوي خمسة

6×1 بالدارجة واحَد فْ سَتَّا كتْساوي سَتَّا

تعني واحد ضرب ستة تساوي ستة

7×1 بالدارجة واحَد فْ سَبْعا كتْساوي سَبْعا

تعني واحد ضرب سبعة تساوي سبعة

8×1 بالدارجة واحَد فْ تْمَنيا كتْساوي تْمَنيا

تعني واحد ضرب ثمانية تساوي ثمانية

9×1 بالدارجة واحَد فْ تَسْعا كتْساوي تَسْعا

تعني واحد ضرب تسعة تساوي تسغة

10×1 بالدارجة واحَد فْ عَشْرا كتْساوي عَشْرا

تعني واحد ضرب عشرة تساوي عشرة

 

جدول الضرب لرقم إثنان بالدارجة :

 

1×2 بالدارجة جُوجْ فْ واحَد كتْساوي جُوجْ

تعني اثنان ضرب واحد تساوي اثنان

2×2 بالدارجة جُوجْ فْ جُوجْ كتْساوي رَبْعا

تعني اثنان ضرب اثنان تساوي اربعة

3×2 بالدارجة جُوجْ فْ تلاتا كتْساوي سَتَّا

تعني اثنان ضرب ثلاتة  تساوي ستة

4×2 بالدارجة جُوجْ فْ رَبعا كتْساوي تْمَنيا

تعني اثنان ضرب اربعة  تساوي ثمانية

5×2 بالدارجة جُوجْ فْ خَمْسا كتْساوي عَشْرا

تعني اثنان ضرب خمسة  تساوي عشرة

6×2 بالدارجة جُوجْ فْ سَتَّا كتْساوي  طناش

تعني اثنان ضرب ستة  تساوي اثنا عشرة

7×2 بالدارجة جُوجْ فْ سَبْعا كتْساوي رْبعطاش

تعني اثنان ضرب سبعة  تساوي اربعة عشر

8×2 بالدارجة جُوجْ فْ تْمَنيا كتْساوي صَطاش

تعني اثنان ضرب ثمانية  تساوي ستة عشر

9×2 بالدارجة جُوجْ فْ تَسْعا كتْساوي طمنطاش

تعني اثنان تسعة ضرب  تساوي ثمانية عشر

10×2 بالدارجة جُوجْ فْ عَشْرا كتْساوي عشرين

تعني اثنان ضرب عشرة  تساوي عشرون

جدول الضرب برقم 3 بالدارجة

 

1×3 بالدارجة تْلاتا فْ واحَد كتْساوي تْلاتا

تعني ثلاتة ضرب واحد تساوي ثلاتة

2×3 بالدارجة تْلاتا فْ جُوج كتْساوي سَتا

تعني ثلاتة ضرب اثنان  تساوي ستة

3×3 بالدارجة تْلاتا فْ تلاتا كتْساوي تَسعا

تعني ثلاتة ضرب ثلاتة  تساوي تسعو

4×3 بالدارجة تْلاتا فْ رَبعا كتْساوي طناش

تعني ثلاتة ضرب  اربعة تساوي اثنا عشرة

5×3 بالدارجة تْلاتا فْ خَمْسا كتْساوي خمصطاش

تعني ثلاتة ضرب خمسة  تساوي خمسة عشر

6×3 بالدارجة تْلاتا فْ سَتَّا كتْساوي  طمَنطاش

تعني ثلاتة ضرب ستة تساوي ثمانية عشر

7×3 بالدارجة تْلاتا فْ سَبْعا كتْساوي واحَد و عَشرين

تعني ثلاتة ضرب سبعة  تساوي واحد و عشرون

8×3 بالدارجة تْلاتا فْ تْمَنيا كتْساوي ربعا و عَشرين

تعني ثلاتة ضرب ثمانية  تساوي اربعة وعشرين

9×3 بالدارجة تْلاتا فْ تَسْعا كتْساوي سَبعا و عَشرين

تعني ثلاتة ضرب تسعة تساوي سبعة وعشرين

10×3 بالدارجة تْلاتا فْ عَشْرا كتْساوي تلاتين

تعني ثلاتة ضرب عشرة  تساوي ثلاتين

جدول الضرب برقم 4 بالدارجة المغربية

1×4 بالدارجة رَبْعا فْ واحَد كتْساوي رَبْعا

2×4 بالدارجة رَبْعا فْ جُوج كتْساوي تمنيا

3×4 بالدارجة رَبْعا فْ تلاتا كتْساوي طناش

4×4 بالدارجة رَبْعا فْ رَبعا كتْساوي صطاش

5×4 بالدارجة رَبْعا فْ خَمْسا كتْساوي عشرين

6×4 بالدارجة رَبْعا فْ سَتَّا كتْساوي  ربعا وعشرين

7×4 بالدارجة رَبْعا فْ سَبْعا كتْساوي تمنيا و عِشرين

8×4 بالدارجة رَبْعا فْ تْمَنيا كتْساوي تنين و تلاتين

9×4 بالدارجة رَبْعا فْ تَسْعا كتْساوي ستا و تلاتين

10×4 بالدارجة رَبْعا فْ عَشْرا ربعين